[1]
MustofaI., “Kajian Deskriptif-Komparatif Epistemologi Pendidikan Ibnu Khaldun dan Fazlur Rahman”, joies, vol. 1, no. 1, pp. 111-140, Sep. 2016.